Få svar når DU har tid
Pladsanvisning: Opskrivning, friplads m.m.
NemID - ét login til det hele
Kontakt RSS A-Å Sitemap Tekstversion Forstør tekst Formindsk tekst Få siden læst op Udskriv Søg

Om Odsherred Kommune

Under Om Odsherred Kommune kan du læse om:

Administration og organisation

Odsherred Kommunes centralforvaltning består af 9 fagcentre og syv fællescentre samt en stabsfunktion (Byrådssekretariatet).

Aktindsigt og offentlighed

Offentlighedsloven sikrer alle borgere rettigheder til at få indsigt i sager i den offentlige forvaltning.

Borgerrådgiver

Odsherred Kommune har ansat en borgerrådgiver. Se mere på www.borgerraadgiveren.dk/velkommen

Budget

Hvert år i oktober måned vedtager Byrådet et budget for det kommende år.

EAN-numre

Alle fakturaer til det offentlige, det vil sige regninger og kreditnotaer, skal fremsendes elektronisk.

Fakta om Odsherred

Odsherred er først og fremmest kendt for sin natur, sit kulturliv og for de mange foreninger.

Frikommune

Odsherred Kommune er blevet udvalgt til frikommune.

Ejendomme og grunde til salg

Se kommunens udvalg af helårsgrunde, industri- og erhvervsgrunde og råjord.

Job i Odsherred Kommune

Kommunen har spændende og udfordrende job inden for et utal af områder.

Kontakt kommunen

Se kontaktoplysningerne på hele kommunen.

Kort over Odsherred

Odsherred Kommune ligger i Nordvestsjælland mellem Sejerø Bugt, Kattegat og Isefjorden.

Offentliggørelser

Ordet Offentliggørelser dækker over kommunens pligt til at offentliggøre lokalplaner, landzonetilladelser, borgermøder m.m. for at give borgere og andre mulighed for at komme til orde.

Politikker m.m.

Odsherred Kommune arbejder ud fra en vision og ud fra en række politiske vedtagne mål, politikker og strategier.

Presse, design og information

Projekt og Intern Udvikling tager sig af kommunens overordnede kommunikation.

Publikationer

Informationsfoldere fra administrationen men også fra skoler, børnehaver m.v.

Sagsbehandlingstider

På denne side (som stadig er under opbygning) kan du se, hvor langt tid det tager Odsherred Kommune at behandle din sag inden for en række områder. Den generelle regel er naturligvis, at alle sager behandles så hurtigt som muligt.  

Sammenlignelig brugerinformation

På brugerinformation.dk kan du se en bred vifte af centrale informationer, der giver dig som borger et godt grundlag for at gøre brug af frit valg på visse områder.

Vederlag og diæter

Byrådsmedlemmers og kommunalt ansattes vederlag for visse hverv skal offentliggøres. Det bliver de her.

Økonomi

Der må ikke afholdes udgifter eller indtægter i Odsherred Kommune, hvis der ikke er afsat en post hertil på budgettet.

 Find
Find afdeling

Telefonbog


Andre kommunale hjemmesider
Abonnér på denne side